Sendung vom Donnerstag, den 6. September 2018. (…) 06.09.2018 - 30:49 Min. a.tv aktuell vom 06.09.2018 Sendung vom Mittwoch, den 5. September 2018. (…) 05.09.2018 - 30:49 Min. a.tv aktuell vom 05.09.2018 Sendung vom Dienstag, den 4. September 2018. (…) 04.09.2018 - 30:49 Min. a.tv aktuell vom 04.09.2018 Sendung vom Montag, den 3. September 2018. (…) 03.09.2018 - 30:49 Min. a.tv aktuell vom 3.09.2018 Sendung vom Freitag, den 31. August 2018. (…) 31.08.2018 - 30:49 Min. a.tv aktuell vom 31.08.2018 Sendung vom Donnerstag, den 30. August 2018. (…) 30.08.2018 - 30:49 Min. a.tv aktuell vom 30.08.2018 Sendung vom Mittwoch, den 29. August 2018. (…) 29.08.2018 - 30:53 Min. a.tv aktuell vom 29.08.2018 Sendung vom Dienstag, den 28. August 2018. (…) 28.08.2018 - 30:23 Min. a.tv aktuell vom 28.08.2018 Sendung vom Montag, den 27. August 2018. (…) 27.08.2018 - 30:23 Min. a.tv aktuell vom 27.08.2018 Sendung vom Freitag, den 24. August 2018. (…) 24.08.2018 - 30:23 Min. a.tv aktuell vom 24.08.2018 Sendung vom Donnerstag, den 23. August 2018. (…) 23.08.2018 - 30:24 Min. a.tv aktuell vom 23.08.2018 Sendung vom Mittwoch, den 22. August 2018. (…) 22.08.2018 - 30:24 Min. a.tv aktuell vom 22.08.2018 Sendung vom Dienstag, den 21. August 2018. (…) 21.08.2018 - 30:24 Min. a.tv aktuell vom 21.08.2018 Sendung vom Montag, den 20. August 2018. (…) 20.08.2018 - 30:23 Min. a.tv aktuell vom 20.08.2018 Sendung vom Freitag, den 17. August 2018. (…) 17.08.2018 - 30:23 Min. a.tv aktuell vom 17.08.2018 Sendung vom Donnerstag, den 16. August 2018. (…) 16.08.2018 - 30:23 Min. a.tv aktuell vom 16.08.2018