Sendung vom Donnerstag, den 24. September 2020. (…) 24.09.2020 - 29:58 Min. a.tv aktuell vom 24.09.2020 Sendung vom Mittwoch, den 23. September 2020. (…) 23.09.2020 - 29:57 Min. a.tv aktuell vom 23.09.2020 Sendung vom Dienstag, den 22. September 2020. (…) 22.09.2020 - 29:58 Min. a.tv aktuell vom 22.09.2020 Sendung vom Montag, den 21. September 2020. (…) 21.09.2020 - 29:56 Min. a.tv aktuell vom 21.09.2020 Sendung vom Samstag, den 19. September 2020. (…) 19.09.2020 - 29:56 Min. a.tv die Woche vom 19.09.2020 Sendung vom Freitag, den 18. September 2020. (…) 18.09.2020 - 29:57 Min. a.tv aktuell vom 18.09.2020 Sendung vom Donnerstag, den 17. September 2020. (…) 17.09.2020 - 29:58 Min. a.tv aktuell vom 17.09.2020 Sendung vom Mittwoch, den 16. September 2020. (…) 16.09.2020 - 29:57 Min. a.tv aktuell vom 16.09.2020 Sendung vom Dienstag, den 15. September 2020. (…) 15.09.2020 - 29:57 Min. a.tv aktuell vom 15.09.2020 Sendung vom Montag, den 14. September 2020. (…) 14.09.2020 - 29:56 Min. a.tv aktuell vom 14.09.2020 Sendung vom Samstag, den 12. September 2020. (…) 12.09.2020 - 29:57 Min. a.tv die Woche vom 12.09.2020 Sendung vom Freitag, den 11. September 2020. (…) 11.09.2020 - 29:58 Min. a.tv aktuell vom 11.09.2020 Sendung vom Donnerstag, den 10. September 2020. (…) 10.09.2020 - 29:58 Min. a.tv aktuell vom 10.09.2020 Sendung vom Mittwoch, den 9. September 2020. (…) 09.09.2020 - 29:57 Min. a.tv aktuell vom 09.09.2020 Sendung vom Dienstag, den 8. September 2020. (…) 08.09.2020 - 29:57 Min. a.tv aktuell vom 08.09.2020 Sendung vom Montag, den 7. September 2020. (…) 07.09.2020 - 29:57 Min. a.tv aktuell vom 07.09.2020